Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Μαθαίνω παίζοντας τα μεγαλύτερα ποτάμια του κόσμου

Μαθαίνω παίζοντας τις μεγαλύτερες λίμνες του κόσμου

Μαθαίνω παίζοντας τις μεγάλες οροσειρές του κόσμου


Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά